Aby korzystać z usług oferowanych przez AVANZARA Agata Zep, należy zaakceptować poniższą Politykę Prywatności, przesyłając pocztą elektroniczną informację:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Avanzara Agata Zep, zgodnie z Polityką Prywatności firmy.”
Bardzo proszę o podpisanie się  w mailu pełnym imieniem i nazwiskiem.

Polityka Prywatności
Administratorem Danych Osobowych Klientów jest AVANZARA Agata Zep.
Wszelkie Dane Osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie:

  • w celu realizacji usługi,
  • na potrzeby rozliczenia zlecenia,
  • na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • na potrzeby kontaktu z Klientem.

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych.
Osoba, której dotyczą Dane Osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, sprostowania lub żądania usunięcia.