Hello! ¡Hola! Cześć!

Nazywam się Agata Zep, z wykształcenia jestem magistrem filologii hiszpańskiej. Posiadam także dyplom CAE, potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1. Szczególnie interesują mnie tłumaczenia pisemne, w tym literackie. Swoją wiedzę w dziedzinie literatury hiszpańskiej pogłębiam na studiach doktoranckich.


Lubię wyzwania intelektualne, jakie wiążą się z tłumaczeniem tekstów, ale lubię też pomagać innym ludziom w opanowywaniu języków obcych. Miałam okazję uczyć angielskiego i hiszpańskiego osoby różnym wieku i różnym poziomie zaawansowania. Jestem przekonana o wysokiej skuteczności indywidualnego podejścia do nauczania.

Wierzę w potencjał każdego z moich uczniów.