avanzara.pl
Aby korzystać z usług oferowanych przez AVANZARA Agata Zep, należy zaakceptować poniższą Politykę Prywatności, przesyłając pocztą elektroniczną informację:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Avanzara Agata Zep, zgodnie z Polityką Prywatności firmy."

Bardzo proszę o podpisanie się  w mailu pełnym imieniem i nazwiskiem.

Polityka Prywatności

Administratorem Danych Osobowych Klientów jest AVANZARA Agata Zep.

Wszelkie Dane Osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie:
  • w celu realizacji usługi,
  • na potrzeby rozliczenia zlecenia,
  • na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • na potrzeby kontaktu z Klientem.
Dane Osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych.

Osoba, której dotyczą Dane Osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, sprostowania lub żądania usunięcia.